Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και του άρθρου 2 του ν.4635/2019 του, της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. για τη δήλωση τυχόν απόψεών τους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης) στις 25-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 έως 14:00, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με μοναδικό θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Θέμα
Γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας κατόπιν της με αριθμό 45760/8.12.2017 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας (ΦΕΚ 294ΑΑΠ/29.12.2017) με την οποία βεβαιώθηκε η άρση της μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου έκτασης 273,00 τ.μ. περίπου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 118 του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Βέροιας και επί της οδού Σολωμού, φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Ι. Τζίμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Τσιφλίδης

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη