Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και του άρθρου 2 του ν.4635/2019, της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θέματος της ημερήσιας διάταξης) στις 05-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 έως 14:30, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής

Θέμα 1ο Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση εισόδου - εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Τριλόφου για υφιστάμενη επιχείρηση κιβωτοποιείο – παλετοποιείο, με την επωνυμία «ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΒΕΕ».

Θέμα 2ο Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση εισόδου - εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Μακροχωρίου για την ανέγερση σταβλικής εγκατάστασης βοοειδών, με την επωνυμία «ΦΑΡΜΕΣ ΩΜΕΓΑ Ι.Κ.Ε.»

Θέμα 3ο Εισήγηση στο ΔΣ για την για την έγκριση εισόδου - εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Μακροχωρίου για υφιστάμενο συγκρότημα ψυκτικών εγκαταστάσεων – διαλογητηρίων φρούτων, με την επωνυμία «Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»

Θέμα 4ο Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση εισόδου - εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Μακροχωρίου για υφιστάμενη επιχείρηση κατασκευής παιδικών παιχνιδιών, με την επωνυμία «Σάββας Μουρατίδης& ΣΙΑ Ο.Ε.»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ηλίας Τσιφλίδης

 

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη