Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και του άρθρου 2 του ν.4635/2019, της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης) στις 17-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 έως 14:30, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής

Θέμα

1ο

Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας, στο οποίο θα ιδρυθεί κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε»

Θέμα

2ο

Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας, στο οποίο θα ιδρυθεί βιοτεχνία μεταποίησης χάρτου με την επωνυμία «ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ»

Θέμα

3ο

Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Τριλόφου, στο οποίο θα ιδρυθεί κέντρο αποκατάστασης με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»

Θέμα

4ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου.

Θέμα

5ο

Προσωρινή ή μη διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων του Καρτασάκη Ιωάννη (“La Grance”, στην οδό Π. Ιωακείμ & Ιεραρχών).

Θέμα

6ο

Προσωρινή ή μη διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων της Μιχαηλίδου Μαρίας(“HOUSE”, στην οδό Αριστοτέλους 45, Κ.Μακροχωρίου).

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη