Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και του άρθρου 2 του ν.4635/2019, της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης) στις 01-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 έως 14:00, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής

Θθέμα

1ο

Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ. 2316(τμήμα), 2320 (τμήμα), 2323 και 2325 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας, στα οποία θα ιδρυθεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος – συνεργείο αυτοκινήτων – αποθήκη με την επωνυμία «ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ»

Θθέμα

2ο

Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ. 860 και 861 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας, στα οποία θα αναγερθεί συγκρότημα ψυκτικών εγκαταστάσεων – διαλογητηρίων φρούτων με την επωνυμία «TASTY FRUIT»

Θθέμα

3ο

Εισήγηση στο ΔΣ επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τροποποίησης – Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, έκτασης 73.282,36 τ.μ. καθώς και συνοδών εγκαταστάσεων Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και Θραύσης αδρανών υλικών, στη θέση «Ξυλάλογο» της περιοχής Ξηρολίβαδο Δ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε Βέροιας, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας»

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη