Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και του άρθρου 2 του ν.4635/2019, της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης) στις 26-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 έως 10:00, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής

Θέμα

1ο

Έγκριση η μη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Βέροιας ετών 2021-2025.

Θέμα

2ο

Εισήγηση στο ΔΣ για την διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 309,04 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας «ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΚΕ»

Θέμα

3ο

Εισήγηση στο ΔΣ για την διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: : «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας.»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                 Ηλίας  Τσιφλίδης

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη