Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19-01-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο
Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποθήκης τροφίμων και ποτών (φρούτων-λαχανικών) της Συμέλας Καραβασιλειάδου.

Θέμα 2ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για την “Μετατόπιση ή μη περιπτέρου επί της οδού Κεντρικής 126 (έναντι Τσολιά) στη Βέροια”.

Θέμα 3ο
Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΚΟΡΩΝΑΣ

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη