Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 14-11-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο 
Μετατόπιση ή μη περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Πιερίων και Ανδριανουπόλεως.

Θέμα 2ο
Επί αιτήματος του Νικολάου Τριανταφυλλίδη για παραχώρηση χρήσης δημοτικού υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου (διαφορά που ανακύπτει στην εφαρμογή του Κ.Χ.Π.Κ.Χ.).

Θέμα 3ο 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διατήρηση ή μη θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Ριζωμάτων.

Θέμα 4ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διατήρηση ή μη θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Παλατιτσίων. 

Θέμα 5ο 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διατήρηση ή μη θέσεων (3) περιπτέρων και απομάκρυνση κουβουκλίων  στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη