Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4257/2014 και των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84, 88 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει δια περιφοράς, την 31-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1
Αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης του συλλόγου, Α.Ο.ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ, σχετικά με την παραχώρηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου ΜΕΣΗΣ Δήμου Βέροιας, για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 

ΘΕΜΑ 2
Α) Κατάργηση η μη της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου στη οδό Σταδίου 21.
Β) Μετατόπιση ή μη περιπτέρου από Σταδίου 86 (έναντι πολυκλαδικού) στη θέση του επί της οδού Σταδίου 21 (πλησίον κοιμητηρίων).

ΘΕΜΑ 3
Χορήγηση ή μη άδειας κύησης και ανατροφής τέκνου έξι (6) μηνών στο μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας Ηλιάδου Σοφίας, σύμφωνα με την υπ.αριθ.16775/28-8-2020 αίτησή της.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται αφενός στο ότι υπάρχει άμεση ανάγκη μετατόπισης του περιπτέρου από την οδό Σταδίου 86 λόγω μη καταλληλότητας της θέσης και αφετέρου ότι η αίτηση του συλλόγου Α.Ο.ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ αφορά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βέροιας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη