Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4257/2014 και των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84, 88 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα, σε συνεδρίαση που θα γίνει διά ζώσης στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, την 25/7/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1

Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής εντός του καταστήματος που λειτουργεί ο Αργυρόπουλος Βασίλειος στην οδό Ανοίξεως 84 στη Βέροια.

ΘΕΜΑ

2

Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποστολή Απόφασης

Στη συνεδρίαση θα παραβρεθεί ο Αντιδήμαρχος Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, με αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας, προκειμένου να ενημερώσει το σώμα για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του και να δεχτεί ερωτήσεις από τα μέλη του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βέροιας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη