Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 20-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Διατύπωση γνώμης για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης του με αρ. 148 αγροτεμάχιου  του αγροκτήματος του συνοικισμού Λαζοχωρίου, Οριστικής Διανομής 1929 εκτάσεως 15.750 τ.μ.

ΘΕΜΑ 2ο
Διατύπωση γνώμης για  τροποποίηση του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Δ.Κ. Βέροιας.


Η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Ελένη Γκόγκα

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη