Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη  10-04-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 665/2018 απόφασης Ο.Ε. για αντικατάσταση μέλους στη «Γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων που απαιτούν ηλεκτρομηχανολογικές γνώσεις» για το έτος 2019. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για την "«Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)" (ΟΜΑΔΑ Α΄: «Μηχανήματα Έργου»).

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Γ.Λιάτσο (Δεκεμβρίου 2018). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Ι.Κηριμκηρίδη (Α΄ τριμήνου 2019). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Χ.Παραθυρά. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 8/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 187/ΤΜ/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 9ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου του Δήμου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής καταβολής αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης δημοτικού ακινήτου από τον ΑΔΜΗΕ. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη