Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα 06-05-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη πρακτικών (6ου) διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)». (Εισηγητικά) (Πρακτικό)

ΘΕΜΑ 2ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτημ/κό Γραφείο Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Όλγα Ανδρεάδου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο. (Εισηγητικά) (Κατάσταση δαπανών)

ΘΕΜΑ 5ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 915/2018 απόφασης Μον.Εφετείου Θεσσαλονίκης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 105/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 7ο
Αίτηση της Μ. Βλάχου για συμβιβαστική επίλυση της οφειλής της προς το Δ. Βέροιας και κατάργηση δίκης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη