Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 04-10-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για το ΤΜΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΑ Β΄: «Φορτηγά αυτοκίνητα».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη της αριθμ. 153/2019 απόφασης του Ν.Π.«Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (3η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2019.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης για τη «Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας και γραφικής ύλης για τη «Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης για τη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με το Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΦΨΥ).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένων πιστώσεων για προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Εορτασμού για την Απελευθέρωση της Βέροιας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτείας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών για την «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας για τις «Μεταφορές Περιπτέρων» (δύο περίπτερα).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εκτέλεσης εργασιών για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, σηματοδότες, σιντριβάνια, μεγαφωνικές κ.λ.π.)» (συντήρηση σειρήνων πολιτικής προστασίας).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α στάθμης δημοτικής αγοράς».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες για την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγ.Βαρβάρας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο αριθμ. 176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ασωμάτων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Κ.Νάντση από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων και τρέχοντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Δ.Βλαϊκούδη από βεβαιωτικό κατάλογο έτους 2019 και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή της «Αφοι Μεϊμαρίδη Ο.Ε.» (αρ. αγωγής ΑΓ 148/29-3-2019).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή της «Αφοι Μεϊμαρίδη Ο.Ε.» (αρ. αγωγής ΑΓ 149/29-3-2019).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
A. Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Α.Κυρατζή.
B. Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Χρ.Παραθυρά.(
Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».(Εισηγητικά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη