Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 15-11-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικής διαχείρισης έτους 2018 του Δήμου Βέροιας και υποβολή του στο Δ.Σ.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για λειτουργικά έξοδα για τη «Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης-χειροσφαίρισης-πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά & Δ.Ε. Μακεδονίδος».(Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη