Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη  24-12-2019 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη της αριθμ. 49/2019 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου Βέροιας», επί του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ), του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) της, έτους 2019. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου  για την πιστοποίηση τους». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος  για την πιστοποίηση τους». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας Ταχυμεταφορών (μηνών 7ος/2018 έως και 12ος/2018). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας Ταχυμεταφορών (μηνών 1ος/2019 έως και 2ος/2019). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας Ταχυμεταφορών (μηνών 3ος/2019 έως και 7ος/2019). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών λόγω επανυπολογισμού του τέλους επιτηδεύματος του Β.Ρουσιάκη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης επί αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από οφειλή του Δήμου προς την Μ.Παυλίδου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 241/ΤΜ/2019 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη