Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 20501/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020), σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 24-06-2020 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Απαλλαγή ή μη της υποχρέωσης καταβολής 40% των μισθωμάτων λόγω των ΠΝΠ (έκτακτα μέτρα COVID-19) και συμψηφισμός των τυχόν καταβαλλόμενων ποσών. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκποίηση-διάθεση δασικών προϊόντων από τα δημοτικά δάση Καστανιάς, Πολυδένδρου, Τριποτάμου και από δημοτικές εκτάσεις για το έτος 2020 και επανάληψη ή μη της δημοπρασίας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση-Κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) τμημάτων του αριθμ. 1147ζ αγροτεμαχίου αγροκτήματος Πατρίδας, για την εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης ψευδοροφών και χρωματισμών Δημ.Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημ.Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου δημοτικού σχολείου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας (Πρόγραμμα: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη 3ης παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης επί έλασσον και απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης επί έλασσον και απροβλέπτων δαπανών του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Ι.Κηριμκηρίδη. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου Αθηνών για άσκηση αγωγής κατά των εταιρειών «ENERGA POWER TRADING Α.Ε , «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.» και Αριστείδη Φλώρου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Διενέργεια ή μη πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την ΕΜΠ 116/2009 πορισματική έκθεση της Οικονομικής επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη