Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 20501/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 11-08-2020 και ώρα 12:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών (1ο) του ηλεκτρονικού τακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο, 12ο Δημοτικά σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)».(Εισηγητικά) (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη του πρακτικών (1ο) του ηλεκτρονικού τακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης ψευδοροφών και χρωματισμών Δημ. Σχολείου Αγ. Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημ. Σχολείου Βέροιας». (Εισηγητικά) (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη για την απευθείας ανάθεση, των όρων διαπραγμάτευσης και ορισμός ή μη επιτροπής διαπραγμάτευσης του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών & επικίνδυνων καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος)». (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση