Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 09-12-2020 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο
Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικής διαχείρισης έτους 2019 του Δήμου Βέροιας και υποβολή του στο Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού. 

ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Γάμων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Ε. Βέροιας και λοιπών Δ.Ε. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο
Αποδοχή ή μη των όρων συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή η μη αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία». (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο
Διαπίστωση υπερ της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης του Δ. Βέροιας με ιδιώτες για την υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα. 

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων». (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη μειοδότη του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτ. Σχολείου». (Εισηγητικό) (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη πρακτικού του διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη μειοδότη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημ. Σχολείου Βέροιας». (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη πρακτικού του διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη μειοδότη του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2020)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη πρακτικού του διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη μειοδότη του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βιλα Βικέλα». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων του αριθμ. 1147ζ αγροτεμαχίου αγροκτήματος της Κοινότητας Πατρίδας. 

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση ή μη της αριθμ. 153/2020 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. (ΚΑΠΑ), περί αναμόρφωσης (3ης) του προϋπολογισμού του, έτους 2020. (Εισηγητικό) (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ). (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Ι.Κηριμκηρίδη. (Εισηγητικό)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Αναζήτηση