Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα 24/05/2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη χρονικής επέκτασης της σύμβασης για «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)».

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη μελέτης της πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Βέροιας» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη Τεχνικών Προδιαγραφών της πράξης «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής πράσινων Βιοαποβλήτων στον Δήμο Βέροιας», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ04 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΘΕΜΑ 5ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής, έγκριση Ε.Σ.Υ. και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας».

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την αποζημίωση ιδιοκτήτριας εταιρείας φορτηγού οχήματος (ελκυστήρα) σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την αποζημίωση ιδιοκτήτριας εταιρείας επικαθήμενου οχήματος (πλατφόρμας) σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Συνημμένο:

Εισηγητικά

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη