Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 28/06/2021 και από ώρα 10:00 έως 11:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Πολιτικής στα Ιωάννινα και την Κόρινθο.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διοργάνωση ηλεκτρονικής εκδήλωσης σε συνεργασία με την εταιρεία ενέργειας Volterra.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «Όμιλος Κλασικού Αθλητισμού Βικέλας Βέροιας».

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση της αριθμ. 23/2020 απόφασης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί έγκρισης ισολογισμών, οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων διαχείρισής του, των ετών 2017, 2018 & 2019.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01/05/2020 έως 30/10/2020.

ΘΕΜΑ 8ο Εισήγηση προς το Δ.Σ. για συμβιβαστικό καθορισμό αποζημίωσης απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας Κ,Σαράφογλου-Θ.Σανόπουλου.

ΘΕΜΑ 9ο Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης σύμβασης του Δήμου Βέροιας με ιδιώτη για καθαρισμό των περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της πυροπροστασίας.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση της αριθμ. 61/2021 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. «ΚΑΠΑ», περί έγκρισης Απολογισμού του έτους 2020.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου της υπηρεσίας «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας».

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου της προμήθειας «Αναβάθμιση Δικτυού δομημένης καλωδίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Βέροιας με προμήθεια συνοδού παθητικού εξοπλισμού».

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Βιοκλιματικό-Πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή αποδυτηρίων και WC, γυμναστηρίου ΕΠΑΛ και ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Βέροιας».

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της Κοινότητας Κ.Βερμίου».

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας».

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 20ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργο «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος».

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου Εμπορικού Κέντρου».

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 25ο Διαγραφή ή μη βεβαιωθείσας οφειλής της Ε.Αγγελίδου έως ότου συζητηθεί η προσφυγή της στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών.

ΘΕΜΑ 26ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 26/2021 απόφασης του Αρείου Πάγου.

ΘΕΜΑ 27ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 90/ΤΜ/2021 απόφασης Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 28ο Έγκριση ή μη γενομένης ενέργειας Δημάρχου εξουσιοδότησης δικηγόρου του Δήμου για άσκηση κλήσης επαναφοράς αγωγής (αρ.κατάθεσης 31/ΤΠ/2014) κατά της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» (πρώην Ο.Σ.Κ.), ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 29ο Έγκριση ή μη γενομένης ενέργειας Δημάρχου μη προβολής αντίρρησης του Δήμου στην παραίτηση του Λ.Τσαβδαρίδη από το δικόγραφο των με αριθ. Κατάθεσης 10/ΠΕΡ-ΔΙΑΦ/2021 και 706/ΑΜΒ/2020 αγωγών του.

ΘΕΜΑ 30ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου του Δήμου επί της συμβολής των οδών Πιερίων και Παπάγου.

ΘΕΜΑ 31ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Συνημμένα:

Εισηγητικά

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη