Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 26/07/2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Τουρισμού στην Θεσσαλονίκη και τα Στάγειρα Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση μορφωτικής εκδήλωσης με τη «Θρακική Εστία Βέροιας» στο πλαίσιο εορτασμού του Τίμιου Σταυρού.

ΘΕΜΑ 3ο Ανάκληση ή μη των αριθμ. 190/2021 και 191/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 4ο Παράταση ή μη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

ΘΕΜΑ 5ο Παράταση ή μη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου».

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη διενέργειας, μελέτης και κατάρτισης όρων διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Βεροίας».

ΘΕΜΑ 10ο Τροποποίηση ή μη των αριθμ. 493/2020 και 494/2020 αποφάσεων Ο.Ε. για αντικατάσταση μέλους επιτροπών.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».

ΘΕΜΑ 12ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Ι.Κηριμκηρίδη.

ΘΕΜΑ 13ο Επί αιτήματος Σ.Κοσμίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση τραυματισμού του.

ΘΕΜΑ 14ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 223/ΤΜ/2019 απόφασης Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη