Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ  30/12/2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

2ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού της μελέτης «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147Ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος κοινότητας Πατρίδας».

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμου Βέροιας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας).

ΘΕΜΑ

4ο

Άσκηση η μη αγωγής για το ακίνητο  με ΚΑΕΚ 160082306091/0/0 που βρίσκεται εντός του τεμαχίου 2221 λβ αγροκτήματος Βέροιας Ο.Δ. 1931.

ΘΕΜΑ

5ο

Ορισμός η μη δικηγόρων για χειρισμό υποθέσεων Κτηματολογίου του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

6ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Χ.Παραθυρά.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη δικαιολογητικών των δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή από τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, για το έτος 2021.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης άμεσης λήψης των σχετικών αποφάσεων για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, λόγω λήξης του έτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη