Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 1182/11-01-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 15/03/2022 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο

Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 188/2021 απόφασης Ο.Ε. "Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της πράξης «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής πράσινων Βιοαποβλήτων στον Δήμο Βέροιας», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ04 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»".

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη ειδικών όρων δανειακής σύμβασης με το Τ.Π. & Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας», από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη ειδικών όρων δανειακής σύμβασης με το Τ.Π. & Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας», από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση δράσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακροχωρίου «Ψηφιδωτό».

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Κυνήγι Θησαυρού» του 3ου Γυμνασίου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας-Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής του Δήμου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)».

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας-Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μακροχωρίου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)».

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού του διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού του διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας».

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα Οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας (2020)».

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό γυμναστήριο Δ.Βικέλας».

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης για την εκπόνηση της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1β του οικισμού Βεργίνας και στην ΠΕ2β του οικισμού Παλατιτσίων».

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη 1ου Σ.Π.Ε. & 1ης Σ.Σ.Ε. της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας» ΑΜ:86/2007.

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Οδών και Κοινωφελών Δ.Ε. Βέροιας (2020)» ΑΜ:68/2020.

ΘΕΜΑ

16ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Περίφραξη αυλείου χώρου δημοτικού σχολείου Π.Λυκογιάννης» ΑΜ:168/2008.

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο αγίου Γεωργίου Βέροιας» ΑΜ:5/2018.

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς» ΑΜ:85/2018.

ΘΕΜΑ

19ο

Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη