Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  1182/11-01-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 22/03/2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια στεφανιών καταθέσεων στις εκδηλώσεις Εορτασμού Εθνικών, Τοπικών και λοιπών Επετείων έτους 2022.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια υλικών καθαριότητας του παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια υλικών, τοποθέτηση συναγερμού και υπηρεσιών φύλαξης του παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη παραλαβής της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας» ΑΜ:92/2019.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιστηρίξεις Οδών» ΑΜ:81/2022.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς - Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» ΑΜ:82/2022.

ΘΕΜΑ

10ο

Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης συμβάσεων του Δήμου Βέροιας με ιδιώτες, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού του διαγωνισμού της μελέτης «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147z αγροτεμαχίου του αγροκτήματος κοινότητας Πατρίδας».

ΘΕΜΑ

12ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου» ΑΜ:69/2017.

ΘΕΜΑ

13ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων» ΑΜ:34/2020.

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή αποδυτηρίων και wc, γυμναστηρίου ΕΠΑΛ και ΤΕΕ ειδικής αγωγής Βέροιας» ΑΜ:101/2020.

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου ορισμού δικηγόρου να παραστεί στο Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση της αριθμ. 393/2020 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης της Γ.Καρέντζου και λοιπών.

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη