Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  1182/11-01-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ  12/04/2022 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τις ανάγκες φιλοξενίας εθελοντών της Γερμανικής Φιλοζωικής οργάνωσης Tierinsel–Umut Evi e.V.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην καμπάνια τουριστικής προβολής Urban Centers Greece.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2022».

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη παράτασης της 4ης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» ΑΜ:78/2020.

ΘΕΜΑ

8ο

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.

ΘΕΜΑ

9ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Βουτσιλά.

ΘΕΜΑ

10ο

Καθορισμός ή μη συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας κληρονόμων Κωνσταντίνου Δήμου.

ΘΕΜΑ

11ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος Θ.Λαναρή για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ

12ο

Διαγραφή ή μη προστίμων Κ.Ο.Κ. της Κ.Χατζηϊωαννίδου από Χρηματικούς Καταλόγους παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη