Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του ν.3852/2010, της αριθμ.  1182/11-01-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29-4-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2137/30-4-2022), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 10/5/2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Έγκριση της αριθμ. 58/2022 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. «ΚΑΠΑ», επί του Απολογισμού του έτους 2021.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διερεύνησης τιμών και της συνολικής μελέτης για την Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», στα πλαίσια της (με Α.Π. 5473/23-12-2021) Πρόσκλησης του Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο: 4, Υπομέτρο: 4.3, Δράση: 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συντήρηση και επισκευή του συστήματος φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας  Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διεξαγωγή του  2ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΑΠΗΣ που διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με την «Εύξεινο Λέσχη Βέροιας» θερινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2022».

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «έγκριση χωροθέτησης και  ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος κοινότητας  Πατρίδας».

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας».

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη της 29/2020 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Επισκευή, συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθμ. 11/2022 Απόφ. Ο.Ε. για την αντικατάσταση μέλους σε επιτροπή παραλαβής προμηθειών.

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου» ΑΜ:05/2018.

ΘΕΜΑ

13ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων αποβολής μισθωτή από επίδικο μίσθιο

ΘΕΜΑ

14ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 1805/2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και παρακατάθεση ή μη του συνολικού ποσού της σχετικής αποζημίωσης υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν, με δικαστική απόφαση, δικαιούχοι της.

ΘΕΜΑ

15ο

Διαγραφή ή μη προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρείας «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων» από Χρηματικό Κατάλογο παρελθόντος έτους.

ΘΕΜΑ

16ο

Διαγραφή ή μη βεβαιωθέντων οφειλών του Π.Καλαϊτζή από Χρηματικούς Καταλόγους παρελθόντων ετών, λόγω υπαγωγής στον ν.4495/2017.

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη διαγραφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Α.» του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη