Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  1182/11-01-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ  24/05/2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Έγκριση ή μη επέκτασης της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον Β΄ Κύκλο (2021) του Προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης, στο πλαίσιο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή, στην Δ.Κ. Φυτειάς.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την εκδήλωση ημέρας μνήμης της Κυπριακής Τραγωδίας.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την τοποθέτηση θερμοψυκτικού μηχανήματος και αγορά εμφιαλωμένων νερών για το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικού δώρου, για την επίσκεψη επίσημης αντιπροσωπείας στον αδελφοποιημένο δήμο Καζανλάκ της Βουλγαρίας.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων».

ΘΕΜΑ

7ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση παλαιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης» ΑΜ:155/2021.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς – Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338 & ψ:4474745» ΑΜ:82/2022.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντιστηρίξεις οδών» ΑΜ:81/2022.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» ΑΜ:168/2020.

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» ΑΜ:115/2021.

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)» ΑΜ:67/2020.

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου  «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» ΑΜ:30/2020.

ΘΕΜΑ

15ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε Βέροιας» ΑΜ:90/2018.

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου» ΑΜ:69/2017.

ΘΕΜΑ

17ο

Καθορισμός ή μη συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης στο Ο.Τ. 635 της πόλης Βέροιας (Διάνοιξη οδού Ηρακλέους).

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ

19ο

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 889/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ

20ο

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 365/2022 απόφασης του Αρείου Πάγου.

ΘΕΜΑ

21ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ

22ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Βουτσιλά.

ΘΕΜΑ

23ο

Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».

ΘΕΜΑ

24ο

Έκδοση ή μη κωδικών από την τράπεζα Πειραιώς στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για την ηλεκτρονική πληρωμή πιστοποιητικών από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

ΘΕΜΑ

25ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

26ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

27ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

28ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ

29ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

30ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη