Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  1182/11-01-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 06/06/2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2ο

Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Ταμειακού Απολογισμού έτους 2021 του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας».

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη της Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) για το έργο «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας με σκοπό την εναρμόνιση της Τεχνικής Υπηρεσίας στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων», συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης των όρων της σύμβασης και της υλοποίησης αυτής και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» της εκδήλωσης μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Π.Σ. Αγίου Γεωργίου της 6ης Γιορτής Κηπευτικών.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διοργάνωση εικαστικής έκθεσης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» ΑΜ:169/2021.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2020)» ΑΜ:67/2020.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου» ΑΜ:83/2020.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» ΑΜ:35/2020.

ΘΕΜΑ

12ο

Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση τμήματος συνολικού εμβαδού 1.000,00 τ.μ. αγροτεμαχίου/ων Αγροκτήματος Αγίας Βαρβάρας Δήμου Βέροιας, για την ανάγκη διαπλάτυνσης δευτερεύουσας αγροτικής οδού, για την ασφαλή μετακίνηση των οχημάτων μεταφοράς Φυσικού Αερίου από το χώρο αποθήκευσής του προς την πόλη της Βέροιας.

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Α.Λιαπόπουλου.

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Γ.Μηλτσανίδη.

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Φ.Κοντοστόλη.

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη