Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  1182/11-01-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/06/2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01-11-2020 έως 30-04-2021 (7ο εξάμηνο).

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για δαπάνες φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την υπηρεσία «Υπηρεσία διαγράμμισης οδικών επιφανειών» ΑΜ:111/2022.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2023-2024».

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη συνολικής οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α, κτιρίου (Κέντρο Νεότητας - Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας Καραναστάση) επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ. 156)» ΑΜ:102/2020.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2018)» ΑΜ:90/2018.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση-κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Βέροιας» ΑΜ:31/2020.

ΘΕΜΑ

10ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος Κ.Ανέστη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Γ.Τσιπρόπουλου.

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ε.Στεργιοπούλου.

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη