Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  42446/30-8-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ  26/10/2022 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο

Αποδοχή ή μη υλοποίησης και χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τον Δήμο Βέροιας και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

2ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

3ο

Ματαίωση του διαγωνισμού λόγω της αριθμ. 1415/2022 απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και έγκριση ή μη διενέργειας νέου διαγωνισμού, έγκριση μελετών και κατάρτιση όρων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Βέροιας».

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης άμεσης λήψης αποφάσεων λόγω προθεσμιών για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη