Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  42446/30-8-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 02/11/2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού.

ΘΕΜΑ

2ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του Συντελεστή Φόρου Φωτιζόμενης Επιφάνειας.

ΘΕΜΑ

3ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Χρήσης Πεζοδρομίων-Κοινοχρήστων Χώρων κ.λ.π.

ΘΕΜΑ

4ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Στάθμευσης.

ΘΕΜΑ

5ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Διαφήμισης.

ΘΕΜΑ

6ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

ΘΕΜΑ

7ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Άρδευσης.

ΘΕΜΑ

8ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του Δικαιώματος Βοσκής.

ΘΕΜΑ

9ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του Ημερήσιου Τέλους Συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου και του Τέλους Χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά Ριζωμάτων του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

10ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους Αυθαίρετης Χρήσης Δημοτικών Εκτάσεων.

ΘΕΜΑ

11ο

Αναπροσαρμογή ή μη των Δικαιωμάτων Παροχής Υπηρεσιών στα Νεκροταφεία της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας και των λοιπών Δημοτικών Κοινοτήτων.

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Καθαριότητας στα Γρεβενά, στην Καλαμπάκα και στην Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου στην Κατερίνη, στην Λάρισα και στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Κατερίνη, στην Λάρισα και στην Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν.Ημαθίας του 48ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη της αριθμ. 77/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί καθορισμού διδάκτρων για το διεθνές φεστιβάλ κιθάρας.

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη της αριθμ. 79/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης της, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός   γηπέδου Τριποτάμου» ΑΜ:133/2021.

ΘΕΜΑ

19ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Βέροιας» ΑΜ:150/2022.

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας» ΑΜ:71/2017.

ΘΕΜΑ

21ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ

22ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Βουτσιλά.

ΘΕΜΑ

23ο

Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».

ΘΕΜΑ

24ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ

25ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη