Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  42446/30-8-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ  29/11/2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον ΣΤ΄ Κύκλο (2022) του Προγράμματος του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση της απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 101/Α΄), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική Δραστηριότητα», στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη α) Τεχνικής Έκθεσης της υπηρεσίας «Παροχή Εργασιών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας», β) Διαδικασίας κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου-Οχημάτων και γ) Καθορισμού των όρων ένταξης στο Μητρώο Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου-Οχημάτων.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη της αριθμ. 3/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, επί του Απολογισμού της, έτους 2021.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την προμήθεια σημαιών για το Δημαρχιακό Μέγαρο και τα Δημοτικά Καταστήματα.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια υλικών καθαριότητας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας για τα έτη 2023-2024.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας για τα έτη 2023-2024.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, έντυπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, έντυπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αντιστηρίξεις οδών» ΑΜ:81/2022.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθμ. 10401/7-6-2021 σύμβασης της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας ετών 2021-2022».

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων για δύο έτη».

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βιοκλιματικό-Πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» ΑΜ:100/2021.

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)» ΑΜ:67/2020.

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη παραλαβής της Τοπογραφικής Μελέτης Α.Π. 46362/20.09.2022 στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστήριου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας».

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη παραλαβής της Γεωτεχνικής Μελέτης Α.Π.53182/27.10.2022 στα πλαίσια της μελέτης: «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστήριου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας».

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών Σχολικών Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας» ΑΜ:98/2021.

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών Σχολικών Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Μακεδονίδος» ΑΜ:99/2021.

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» και επιστροφή ή μη εγγυητικής καλής λειτουργίας.

ΘΕΜΑ

20ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Βουτσιλά.

ΘΕΜΑ

21ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Σ.Κ.

ΘΕΜΑ

22ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Γ.Τ.

ΘΕΜΑ

23ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ

24ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

25ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ

26ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

27ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

28ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση έκτακτων και επικίνδυνων καταστάσεων (αποκατάσταση τοιχίου και τμήματος οδού και πεζοδρομίου στην οδό Μενελάου)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη