Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 5929/03.02.2023 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 08/03/2023 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Έγκριση ή μη: α) υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: «1 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: «1.4 - Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ΔΡΑΣΗ: «16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: MIS (ΟΠΣ) 5190260, β) αποδοχή όρων και γ) εξουσιοδότηση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου στα Ιωάννινα και στην Αρχαία Ολυμπία.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα τουριστικής προβολής-δράσεων του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης των αποκαλυπτηρίων του μνημείου Μικρασιατών στην πόλη της Βέροιας.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συντήρηση και επισκευή πολυμηχανημάτων RICOH του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συντήρηση και επισκευή πολυμηχανημάτων RICOH του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συντήρηση και επισκευή πολυμηχανημάτων RICOH του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια ειδών τροφίμων  για τη λειτουργία δομών  του Δήμου Βέροιας  και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2023-2024 και συγκεκριμένα για τα είδη των ομάδων Γ, Δ, Ε και Η της 32152/01-07-2022 προηγούμενης διακήρυξης του δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Βέροιας» ΑΜ:170/2022.

ΘΕΜΑ

12ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας σε υποθέσεις κτηματολογίου, για τις οποίες δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας. (Αρ.Αγωγ.153/ΤΜ/2022).

ΘΕΜΑ

13ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος Χ.Γ. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη