Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 5929/03.02.2023 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/03/2023 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Αποδοχή ή μη της μελέτης του έργου «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας» ΑΜ:81/2023.

ΘΕΜΑ

2ο

Αποδοχή ή μη της μελέτης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον Δήμο Βέροιας» ΑΜ:94/2023.

ΘΕΜΑ

3ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας» ΑΜ:81/2023.

ΘΕΜΑ

4ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον Δήμο Βέροιας» ΑΜ:94/2023.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Ιταλία.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συνδιοργάνωση της «8ης Θεατρικής Άνοιξης», του Δήμου Βέροιας με το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Πανηγύρι φυσικών επιστημών», του Δήμου Βέροιας με το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συνδιοργάνωση δράσης για την προώθηση δωρεάς οργάνων, του Δήμου Βέροιας με τον Σύλλογο Νεφροπαθών Ν.Ημαθίας.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συνδιοργάνωση μουσικοθεατρικής παράστασης, του Δήμου Βέροιας με το Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτημα Βέροιας.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν των εκτελεσθέντων πατριωτών της Δ.Κ. Πατρίδας, από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

12ο

Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης συμβάσεων του Δήμου Βέροιας με ιδιώτες, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου.

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 745 της πόλης Βέροιας.

ΘΕΜΑ

14ο

Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, από αγωγή της ανώνυμης εταιρείας «Σαμαράς & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών & Συμβούλων» με διακριτικό τίτλο «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε.-Σύμβουλοι Μηχανικοί» κατά του Δήμου Βέροιας (αρ.αγωγής ΑΓ40/20.01.2023).

ΘΕΜΑ

15ο

Απαλλαγή ή μη υπολόγου υπαλλήλου διαχειριστή της Παγίας Προκαταβολής έτους 2022.

ΘΕΜΑ

16ο

Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.

ΘΕΜΑ

17ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 32/TΠ//2022 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Bέροιας.

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη