Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 5929/03.02.2023 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ  19-04-2023 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων ετών 2023-2024 και συγκεκριμένα για τα είδη των ομάδων Α1, Α2 και Δ της 25721/31-5-2022 προηγούμενης διακήρυξης του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος κοινότητας Αγίας Βαρβάρας» ΑΜ:150/2022.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τριποτάμου» ΑΜ:133/2021.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια σε αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων των Δημοτικών σχολείων Ασωμάτων, Ν.Νικομήδειας, Τριποτάμου και Αγ.Γεωργίου».

ΘΕΜΑ

5ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Βέροιας» ΑΜ:170/2022.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των επίδικων εδαφικών τμημάτων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, προς μείωση του προσωρινού ποσού αποζημίωσης που καθορίστηκε με την αριθμ. 379/2023 απόφαση του Μον.Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ

7ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος Ε.Π. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ

8ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος Κ.Π. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση τραυματισμού που υπέστη ο σκύλος της από αδέσποτο ζώο.

ΘΕΜΑ

9ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος Χ.Χ. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση τραυματισμού και ζημιών που υπέστη σε τροχαίο που προκλήθηκε από αδέσποτο ζώο.

ΘΕΜΑ

10ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 99/2023 απόφασης Ο.Ε. και Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη