Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 5929/03.02.2023 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 03/05/2023 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

2ο

Αποδοχή ή μη των όρων ένταξης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Περιφ.Κεντρ.Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ

3ο

Αποδοχή ή μη των όρων έγκρισης της χρηματοδότησης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 κ.μ. ΚΑΙ 155 ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» από το Ταμείο Αλληλεγγύης του άρθρου 196 ν.4662/2020.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συνδιοργάνωση δράσης-εκδήλωσης με τον Σύλλογο «Φίλοι του ποταμού Τριποτάμου».

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης του εθίμου του ‘Κλήδονα’ με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συνδιοργάνωση δράσεων στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «Η Αγάπη».

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για την "Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2023-2024» για την ομάδα Β΄-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ".

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στον Δήμο Βέροιας» ΑΜ:94/2023.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του αριθμ. 2367 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

11ο

Αποδοχή ή μη των τμηματικών μελετών της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας» και συγκεκριμένα των μελετών «ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ» και «ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

ΘΕΜΑ

12ο

Αποδοχή ή μη της μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου Διαβατού» ΑΜ:105/2023.

ΘΕΜΑ

13ο

Αποδοχή ή μη της μελέτης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά» ΑΜ:103/2023.

ΘΕΜΑ

14ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 96/2023 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση ή μη παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 745 της πόλης Βέροιας.

ΘΕΜΑ

15ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης, τμήματος του αριθμ 41 οικοπέδου στο Ο.Τ. 734 της πόλης Βέροιας.

ΘΕΜΑ

16ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης του  διώροφου κτίσματος, τμήμα του οποίου ρυμοτομείται, σε οικόπεδο στο Ο.Τ. 439β της πόλης Βέροιας (διάνοιξη οδού Αντιπάτρου).

ΘΕΜΑ

17ο

Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, από αγωγή της ανώνυμης εταιρείας «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης» κατά του Δήμου Βέροιας. (αρ.αγωγής ΑΓ 124/13-03-2023).

ΘΕΜΑ

18ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για άσκηση αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας και διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών για το αγροτεμάχιο εντός του αριθμ. 2221 αγροκτήματος Βέροιας, εμβαδού 361,00 τ.μ. (ΚΑΕΚ 160082301085).

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη