Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 5929/03.02.2023 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα  29/05/2023 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης: 1) Του άγονου τμήματος Α2 «Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής α) φορτηγών <3,5 tn (ημιφορτηγά, κλπ) και β) επιβατικών» και 2) Του τμήματος Α5 (Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης-επισκευής υπερκατασκευών (όλων των οχημάτων-μηχανημάτων έργου της μελέτης που έχουν υπερκατασκευές) και αποσυμπιεζόμενων containers), της 63027/14-12-2022 διακήρυξης για τη «Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου για δύο έτη».

ΘΕΜΑ

2ο

Αποδοχή ή μη χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

ΘΕΜΑ

3ο

Αποδοχή ή μη χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση χορευτικής εκδήλωσης, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακροχωρίου Ημαθίας «Ψηφιδωτό».

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης-παρουσίασης χορευτικού και χορωδίας του Πολιτιστικού Ομίλου Κατεχόμενων Μόρφου, με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Φυτειάς.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των αριθμ. 189, 235, 312α, 312β, 312γ, 166, 94, 344, 257, 324 και τμημάτων των 101 και 313 αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Συκιάς του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας» ΑΜ:81/2023.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και συνέχιση ή μη του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Βέροιας» ΑΜ:170/2022.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη