Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 5929/03.02.2023 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ  07/06/2023 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Ματαίωση ή μη της διαδικασίας διαγωνισμού της αριθμ. 28555/26-05-2023 διακήρυξης του έργου «Λύσεις Καινοτομίας για την ανάδειξη της Βεργίνας ως ιστορικού χώρου», επαναπροκήρυξή του, έγκριση διενέργειας, κατάρτιση όρων και διεξαγωγή του διαγωνισμού με την ανοικτή επισπευσμένη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2022 του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

3ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Βέροιας έτους 2023.

ΘΕΜΑ

4ο

Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης σύμβασης του Δήμου Βέροιας με ιδιώτη, για καθαρισμό περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της πυροπροστασίας έτους 2023.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδρομή του Δήμου Βέροιας στη διαδικτυακή εφαρμογή υπολογισμού αντικειμενικών αξιών.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Βέροιας» και συγκεκριμένα για τις Ομάδες Α΄ (α/α 1 και α/α 2) και Β΄ (α/α 3), της αριθμ. 55221/08-11-2022 διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την "«Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Βέροιας» και συγκεκριμένα για το άγονο τμήμα διαγωνισμού με τίτλο «Φορτηγό όχημα μικτού βάρους έως 3.500kg»".

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια εγκατάσταση παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων στον Δήμο Βέροιας» της αριθμ. 18447/05-04-2023 διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία στα αγροκτήματα Μακροχωρίου, Ταγαροχωρίου, Λαζοχωρίου, Πατρίδας και Αγίας Μαρίνας του Δήμου Βέροιας».

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης άμεσης λήψης αποφάσεων λόγω προθεσμιών για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη