Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 5929/03.02.2023 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ  04/07/2023 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

2ο

Τροποποίηση της αριθμ. 116/2023 απόφασης Ο.Ε. «Έγκριση χορήγησης Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2023 και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως διαχειριστή της».

ΘΕΜΑ

3ο

Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 137/2022 απόφασης Ο.Ε. και έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφής και διάτρητου αυτοκόλλητου σε χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για δράσεις με στόχο την προστασία και την προβολή του ποταμού Τριπόταμου και της πόλης της Βέροιας.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου της υπηρεσίας «Παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον Δήμο Βέροιας» ΑΜ:170/2022.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2023)» ΑΜ:95/2023.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας» ΑΜ:82/2023.

ΘΕΜΑ

9ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την Εκπόνηση Τοπογραφικών Υπηρεσιών για τη διασφάλιση της Δημοτικής Περιουσίας στο Κτηματολόγιο για τα έτη 2023-2024» ΑΜ:75/2023, με τη διαδικασία της συμφωνίας πλαίσιο.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κωδικό Αριθμό Κτηματογράφησης (0305001) της Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. 320 της Δ.Κ. Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

11ο

Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, από αγωγή των Ολυμπίας Χατζοπούλου και της εταιρείας «ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ» κατά του Δήμου Βέροιας (αρ.αγωγής ΑΓ290/02-06-2023).

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη