Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 5929/03.02.2023 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 31/07/2023 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Έγκριση ή μη: α) Υποβολής πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών Κτηρίων Δήμου Βέροιας», β) Αποδοχής των όρων, γ) Καθορισμού της Μεθόδου Υλοποίησης των προτεινόμενων επεμβάσεων μέσω Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης του ν.4412/2016 και δ) Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

2ο

Αποδοχή ή μη τμηματικών μελετών των ομάδων “Γ. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 23)”, “ Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 16)”, “Ζ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 20)”, “Η. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 21)” και “Κ. ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 22)” της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά & Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο «Το Παλιόκαστρο».

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης άμεσης λήψης των σχετικών αποφάσεων λόγω προθεσμιών, για την άμεση, απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη