Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει τη Μ.Τρίτη  03-04-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Απαλλαγή ή μη και καταλογισμός ή μη Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Βέροιας για τη διαχείριση παγίας προκαταβολής 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση σύστασης και χορήγησης Πάγιας Προκαταβολής σε Εκπροσώπους και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2018. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκποίηση–διάθεση δασικών προϊόντων από τα δημοτικά δάση Καστανιάς, Χαράδρας & Τριποτάμου για το έτος 2018. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Διάθεση πιστώσεων έτους 2018 για εγκεκριμένες δαπάνες έργων κ.λ.π. που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ταχυδρομικά τέλη» και «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» και απόδοση λογαριασμού εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη διενέργειας και δαπάνης για «Διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών για το έργο: Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Εκπόνηση μελέτης στερέωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου τείχους στην περιοχή της υπό κατασκευή Γέφυρας Κούσιου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αμοιβή για τη διεξαγωγή του προγράμματος "Εργαστήρια για το Place marketing και τη Συμμετοχική Διαμόρφωση Πράσινων Σχολικών Αυλών στο Δήμο Βέροιας"» (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη δαπανών για Προμήθειες Ηλεκτρομηχανολογικού Υλικού του Τμήματος Η/Μ Έργων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη δαπανών υπηρεσιών και προμηθειών του Τμήματος Τεχνικό-Συντήρησης Έργων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντιμετώπιση ροών και διευθέτηση πρανούς Χαράδρας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια Ενεργού εξοπλισμού γραφείου και περιφερειακών αυτών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μεταφορές Περιπτέρων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» (αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας Α.Ιωσηφίδη & κληρονόμων Κ.Τζιμογιάννη). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Επί αιτήματος Δ.Παυλίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Καραγαβριηλίδη. (Εισηγητικά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη