Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την  Παρασκευή  31-08-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για την υπηρεσία «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α στάθμης δημοτικής αγοράς». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη της αριθμ. 20924/2966/31-7-2018 απόφασης Αντ/ρχου για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων καταστάσεων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης, έγκριση ή μη της μελέτης και καθορισμός ή μη του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «Αποκατάσταση γέφυρας Τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 293/2018 απόφασης του Μον. Δ/κού Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 7ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 455/2018 απόφασης του Μον. Δ/κού Πρωτοδικείου Βέροιας. 

ΘΕΜΑ 8ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 857/2018 απόφασης του Μον. Εφετείου Θεσ/νίκης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη