Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη  04-10-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Ι.Κηριμκηρίδη. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Σ.Γκαράνη.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες διοδίων μεταφοράς απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου» (Διμήνου Οκτωβρίου–Νοεμβρίου 2018). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».(Εισηγητικά)

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της λόγω προθεσμιών απόδοσης λογαριασμού των δαπανών των ανωτέρω ενταλμάτων προπληρωμής καθώς και έκδοσης των παραπάνω ενταλμάτων προπληρωμής για διενέργεια των ανωτέρω αναγκαίων πληρωμών για την άμεση παροχή των παραπάνω υπηρεσιών και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη