Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 09-10-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Καθορισμός ή μη συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Αναστασίας Μανιοπούλου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικής διαχείρισης έτους 2017 του Δήμου Βέροιας και υποβολή του στο Δ.Σ. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων για «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2019-2020». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
 Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης–οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη μελέτης, καθορισμός ή μη του τρόπου δημοπράτησης και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας–ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Εξουσιοδότηση ή μη Αντιδημάρχου να εκπροσωπήσει το Δήμο Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσ/νίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή Π.Τουτουντζίδη. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Παραίτηση ή μη από την επιδίκαση δικαστικής δαπάνης στους αναγνωρίσαντες τα δικαιώματα του Δήμου Βέροιας, σε αγωγές διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών, που ασκήθηκαν ή θα ασκηθούν και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου. 

ΘΕΜΑ 10ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 159/ΤΜ/2018 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Βεροίας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 479/2018 απόφασης του Τριμ. Δ/κού Πρωτοδικείου Βεροίας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
 Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παρασταθούν στο Τριμ. Πλημμελειοδικείο Βέροιας για τη νομική στήριξη Υπαλλήλων και Αντιδημάρχου του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. Α15/1210 κλήση. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Γ.Παπαστεργίου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση έφεσης του Γ.Παπαστεργίου. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη