Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη  20-11-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.  (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος στη Βέροια επί της οδού Μητροπόλεως 27, ιδιοκτησίας πρώην ΟΣΚ.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη διενέργειας, συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα χαράδρας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Επί αιτημάτων παραίτησης μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες διοδίων μεταφοράς απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου» (Δεκεμβρίου 2018). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Απόδοση ή μη λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο Χ.Παραθυρά. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου ορισμού δικηγόρου του Δήμου για άσκηση έφεσης κατά της αριθμ. 234/ΤΜ/2018 απόφασης του Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας και κατά της Μ.Παυλίδου. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη