Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει τη  Δευτέρα  21-01-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Ανάκληση της αριθμ.660/2018 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση της αριθμ. 638/09-01-2019 απόφασης Αντιδημάρχου για την «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων» (ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού σηματοδοτών του κόμβου Κύπρου μετά από βλάβη). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες διοδίων μεταφοράς απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου» (Α΄ τριμήνου 2019). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Επί αιτήματος Κ.Γραμματικοπούλου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση τραυματισμού της. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 2529/2018 απόφασης Εφετείου Θεσ/νίκης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας (αγωγή Π.Παπαχρυσάνθου και λοιπών). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας (αγωγή Χ.Φιλοσίδη και λοιπών). (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη