ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Οριστικoί πίνακες επιτυχόντων - προσληπτέων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου μετα τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Πίνακες:

- Πλήρους απασχόλησης

- Μερικής απασχόλησης 

Αναζήτηση