ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι έχει τεθεί προς Διαβούλευση η Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου  (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας». Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 11η: Μεταφορά ενάργειας καυσίμων και χημικών ουσιών με Α/Α 01 Αγωγοί καυσίμων εθνικής σημασίας ή ενταγμένοι στα Ευρωπαϊκά – Διεθνή δίκτυα και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις.

Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Βιομηχανίας – Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. τηλέφωνο 2313 325504 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένη Ανακοίνωση

Αναζήτηση