ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι:

Σε συνέχεια της από 11ης Μαΐου 2022 ηλεκτρονικής ανάρτησης από τον ΟΑΕΔ των οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων για τη Δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ (Πρόσκληση Νο2/2022 του ΟΑΕΔ με ΑΔΑ: 9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1), ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ωφελούμενοι – επιτυχόντες, οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν στον Δήμο Βέροιας, μετά την παραλαβή του συστατικού σημειώματος από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), να καταθέσουν στον Δήμο αίτηση με το συστατικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί.

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα, τα έγγραφα που τα αποδεικνύουν καθώς και υπόδειγμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης, τα οποία πρέπει να υποβάλουν οι επιτυχόντες, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Ανακοινώσεις».

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, η κατάθεση των αιτήσεων με συνημμένα όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των προσόντων ανά ειδικότητα, τα οποία απαιτούνται και αναγράφονται στην αίτηση, θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinofelis@veria.gr.

Επισημαίνεται ότι: α) κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση κλπ έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, σε πρωτότυπη μορφή – με νόμιμη ισχύ πρωτοτύπου – χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή γνήσιο υπογραφής ή λοιπές επιπλέον ενέργειες και διαδικασίες, μέσω και της ιστοσελίδας www.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς του στο «TaxisNet» και β) η έκδοση Βεβαίωσης Απογράφης Ασφαλισμένου και Ατομικού Λογαριασμό Ασφάλισης μπορεί να γίνει ακολουθώντας την διαδρομή www.efka.gov.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για μισθωτούς (https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies-gia-misthotoys) με τους προσωπικούς κωδικούς του στο «TaxisNet».

Περαιτέρω λεπτομέρειες και διευκρινίσεις παρέχονται στην Δημόσια πρόσκληση Νο 2/2022 του ΟΑΕΔ. καθώς και στα παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ.

Πληροφορίες: Γρ. Προσωπικού, τηλ 23313-50629, -623.

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Συνημμένα:

 

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη