Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 36587 (Φ.Ε.Κ.2476 Β/10-06-2021) Υπ. Απόφαση ισχύουν τα κάτωθι :

α) την Δευτέρα 14-06-02021 επιτρέπεται η συμμετοχή στην Λαϊκή Αγορά του Αγ. Γεωργίου, των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την άδειας τους, σε ποσοστό 50% των κλάδων παραγωγών/εμπόρων και την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των ατόμων. Πίνακες με τους συμμετέχοντες υπάρχουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr).

β) από την Τρίτη 15-06-2021 έως την Δευτέρα 21-06-2021 και ώρα 6:00, επιτρέπεται η συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές της Βέροιας και του Μακροχωρίου των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, με την τήρηση της απόσταση του ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο από αντικείμενα (απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι η αντίστοιχη μείωση των μέτρων του πάγκου τους σε κάθε κατηγορία πωλητών) και την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των ατόμων.

γ) από την Τρίτη 15-06-2021 έως την Δευτέρα 21-06-2021 και ώρα 6:00, επιτρέπεται η συμμετοχή στην Κυριακάτική Αγορά των Ριζωμάτων των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι), που δραστηριοποιούνται, σε αυτήν, με την τήρηση της απόσταση του ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα (απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι η αντίστοιχη μείωση των μέτρων του πάγκου τους σε κάθε κατηγορία πωλητών) και την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των ατόμων.

γ) Διενέργεια και αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self- test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά, σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32209/24-05-2021 (ΦΕΚ 2192 /Β΄) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 35098/04-06-2021 (ΦΕΚ 2372/Β΄) Υπ. Αποφάσεις .
Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.

Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:
• Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.
• Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των λαϊκών αγορών και την τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
• Να αποφεύγουν την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.


Ο Αντιδήμαρχος

Στυλιανός Ασλάνογλου

Συνημμένα:

- Απόφαση

Αναζήτηση